26
نوامبر

آشنایی با پروفیل های مورد استفاده راه پله و شیوه اجرای پی آن

در مقاله روش اجرای پله، درباره خط زدن کنار دیوارها و استفاده از پروفیل های آهن مطابق الگوها خواهیم خواند. پس از ساخت و اجرای پی آغاز پله، می بایست پروفیل ها را در محل خود نصب کرده و جوش دهیم. در ساخت راه پله از مقاطع مختلفی استفاده می شود و در این نوشتار، می کوشیم تا این مقاطع مختلف را برای شما بیان نماییم. دانستن این موارد می تواند در طراحی مجتمع تجاری به طراح کمک شایانی نماید.

پروفیل های مورد استفاده در اجرای راه پله

تیرآهن

استفاده از تیرآهن برای ساخت مقطع شمشیری راه پله امری کاملا متداول است. یک تیرآهن استاندارد برای شمشیری می بایست مقطعی حداقل برابر IPE140 داشته باشد. در شکل زیر می توان مقطع و تیرآهن شمشیری پله را مشاهده نمود:

11

ورق پلیت

همان گونه که می دانید، شکل کلی تیرآهن شمشیری به حالت شکسته است. طبیعی است که در محل زاویه ها یا همان شکستگی ها دو جوش خواهیم داشت. در محل این دو جوش، پروفیل ضعف بیش تری داشته و می بایست از طرفین تقویت گردد. برای تقویت این بخش از ورق پلیت استفاده می گردد. در شکل زیر می توانید استفاده این پلیت ها را مشاهده نمایید:

22

نبشی

طبیعی است که هر تیرآهن در نهایت می بایست به صفحه ستون، پل یا پاگرد متصل گردد. برای این اتصال از نبشی استفاده می شود. نبشی و کاربرد آن را می توانید در شکل زیر مشاهده فرمایید:

33

میلگرد مهار

از میلگرد مهار به منظور مهار کردن و اتصال تیرآهن های شمشیری پله به قطر حداقل ۱۴ میلی متر و هم چنین برای اتصال صفحه ستون به داخل فوندانسیون با عنوان میلگرد بولت با قطر حداقل ۲۰ میلی متر استفاده می گردد. در شکل زیر می توانید کاربرد این میلگرد مهارها را مشاهده بفرمایید:

44

ساخت پی آغازین پله و اتصال پروفیل به آن

به منظور استحکام و پایداری تیرآهن شمشیری پله در برابر بارهای وارده، می بایست آن را به ستون و یا داخلی جان تیرآهن و یا روی صفحه ستون فوندانسیون پله قرار داد. در شکل های زیر به ترتیب تصاویر این موارد را مشاهده می کنید:

اتصال شمشیری پله به ستون
اتصال شمشیری پله به ستون
اتصال شمشیری پله به پل باربر
اتصال شمشیری پله به پل باربر
اتصال شمشیری به روی صفحه فوندانسیون
اتصال شمشیری به روی صفحه فوندانسیون

نکته ی بسیار مهمی که می بایست در مورد شروع تیرآهن شمشیری پله به آن توجه شود، نقطه آغازین آن است. این نقطه ی آغازین تیرآهن شمشیری پله می بایست از روی فوندانسیون پله بوده و نبایست از روی زمین طبیعی شروع شود. در برخی موارد متاسفانه شروع تیرآهن شمشیری را روی آجر قرار می دهند. طبیعی است که آجر پس از مدتی تحمل بار یا در خاک نشست کرده و یا به کلی خواهد شکست. بنابراین قراردادن نقطه شروع تیرآهن شمشیری پله روی پی ساختمان امری الزامی و ضروری است.

به همین جهت در محل اتصال شمشیری پله با زمین، محل را مشخص کرده و پی کنی را در آن انجام می دهند. پس از اجرای بتن مگر، فوندانسیون پله را قالب بندی نموده و آرماتورهای لازم محاسبه شده مخصوص را در آن قرار می دهند. پس از انجام آرماتورگذاری، می بایست پی مورد نظر بتن ریزی شده و صفحه ستون به آرماتورهای بولت پیچ و محکم شود. توجه به این نکته ضروری است که برای آرماتورهای بولت می بایست از ۴ عدد میلگرد آجدار به قطر حداقل ۲۰ میلیمتر و به صورت L شکل استفاده گردد. سر این آرماتورها برای بستن پیچ بایستی حدیده گردد.

پس از گیرش بتن، می توان تیرآهن شمشیری پله را به کمک اتصالات لازم اعم از پلیت و نبشی به صفحه ستون متصل نموده و آن ها را جوش داد. در شکل زیر، نحوه اتصال شمشیری پله به فوندانسیون مشاهده می گردد:

نحوه اتصال شمشیری پله به فوندانسیون
نحوه اتصال شمشیری پله به فوندانسیون