سقف وافل یک طرفه

 

سقف وافل شامل دو نوع یک طرفه و دو طرفه است

سقف وافل یکطرفه همان تیرچه یکطرفه می باشد، که به جای یونولیت از قالب غیرماندگار پلاستیکی استفاده میشود.

ساختمانی که با سقف تیرچه بلوک معمولی یا تیرچه فوم و تیرچه های بلوک سفالی و سیمانی طراحی شده باشند

را می توان به جای استفاده از بلوک سیمانی به عنوان پر کننده بین تیرچه ها از قالب های وافل یک طرفه استفاده کرد.

ما در سقف وافل یک طرفه به جای استفاده از فوم، یونولیت، بلوک سیمانی، سفالی

و تیرچه آماده به این صورت عمل می کنیم که قالب های پلاستیکی وافل را چیده و میلگرد

بین قالب ها و تیرچه را روی سقف می بافیم و یک میلگرد شبکه حرارت را بسته و به صورت یکنواخت بتن ریزی می کنیم

و در این حالت دیگر از تیرچه از پیش ساخته و بلوک سفالی یا سیمانی یا یونولیتی استفاده نمی کنیم.

سیستم سقف وافل یک طرفه

پس از چندین سال تحقیق و بررسی نیازهای فنی و اقتصادی جامعه عمرانی کشور،

سقف یکطرفه وافل به سقف های مورد استفاده در ساخت و سازهای مورد استفاده اضافه شد.

سقف یک طرفه از نوع سقف های مدرن سازی روش متداول در حال اجرا می باشدکه

بدون برهم زدن ابزار و روش های موجودو تحمیل هزینه های سنگین با اصلاح الگوی مصرف مصالح و روش اجرا از دفن مصالح گران

مانند تیرآهن، میلگرد، بتن، سفال، پلی استایرن(فوم) و پرت مصالح و منابع ملی جلوگیری می کند.

وافل یک طرفه  -عرض ۷- ارتفاع ۲۵ – ۳۰ – ۳۵ – ۴۰ هر قطعه ۵۰ در ۷۰ بوده

و یا قطعه کور کننده کناری میتوان بصورت وافل دوطرفه نیز استفاده نمود.

مزایای سقف وافل یکطرفه

در سقف وافل یکطرفه، تیرچه ها در یک جهت تشکیل شده و به تیر تکیه‌گاهی برای ابتدا و انتهای تیرچه ها نیاز است

تا بارهای وارد بر سقف در جهت تیرچه‌ها و در امتداد عمود بر تیرهای تکیه‌گاهی منتقل شوند و

بنابراین سقف وافل یکطرفه در زمره دال‌های یک طرفه قرار می‌گیرد.

سقف های وافل یکطرفه در زمره سقف های با عملکرد یکطرفه قرار میگیرند و کاربرد این سقف ها محدود به دهانه های کوتاه می باشد

در این سقف ها می بایست حتما از دهانه های قاب خمشی شامل تیرها و ستون به عنوان سیستم لرزه بر جانبی استفاده نمود

و وجود تیرها به عنوان تکیه گاه برای مهار و انتقال بار سقف ضروری می باشد.

استفاده از سقف وافل مقرون به صرفه تر خواهد بود، به این صورت که هزینه تیرچه آماده را نخواهیم داشت.و سودی عاید کسی که تیرچه را می سازد نخواهد شد و تمام هزینه ناشی از ساخت تیرچه به پروژه  بر می گردد.هزینه ای صرف تامین قالب های سقفی یونولیتی یا سفالی یا سیمانی نمی شود.

در عوض یک هزینه اولیه برای قالب های وافل داده می شود که می توان از قالب وافل تا ۱۰۰ مرتبه استفاده کرد و هزینه هر متر مربع قالب به کمتر از ۲۰۰۰ تومان و یا یک عدد فوق العاده ناچیز تقلیل پیدا می کند.