محاسبات، اجرا، اصلاح و مقایسه یوبوت و کوبیاکس

 

سقف یوبوت درسال های اخیرمورد توجه خاصی قرارگرفته است. نسل های قبل یوبوت دارای مشکلات اجرایی بوده است اما در یوبوت اصلاح شده سعی شده قیمت یوبوت و فروش یوبوت تمام شده منطقی و باکیفیت بیشتری عرضه می گردد. در این نوشته علاوه بر توضیح یوبوت اصلاح شده به طراحی یوبوت و مقایسه یوبوت با کوبیاکس و سقف های مشابه مانند بابِل دِک همچنین معایب و مزایای یوبوت پرداخته می شود.
گروه خانه ایرانی با داشتن تیم با تجربه ی مهندسی طراحی معماری و طراحی و سبک سازی سازه همچنین تیم اجرایی قادر خواهد بود علاوه بر تأمین یوبوت اصلاح شده، سازه ی سبک و اصولی را طراحی و به تأیید مراجع ذی صلاح برساند. قابل ذکر است طراحی پلان کاربردی و اصولی، از زمره فعالیت های گروه معماری خانه ایرانی است.
دال یوبوت
دال یوبوت اصلاح شده یا Easy Slab 2 جزء سیستم های دو طرف مشبک (دال دوطرفه مجوف) با قالب های ماندگار پلیمری می باشد که در آن حد فاصل مش های میلگردهای بالا و پایین، میلگردهای بالا و پایین، بلوک های پلیمری جایگزین بتن غیرسازه ای در سقف در وسط سقف خواهد شد. دال های مجوف با مقطع T شکل در ایران قدمت طولانی دارد و در بسیاری از پل های درون شهری و ساختمان های عمومی همچون دانشگاه ها و سالن های همایش و ادارات مورد استفاده واقع شده است.
سقف Easy Slab 2 با مقطع I شکل ، سیستم بهبود یافته دال مجوف T شکل می باشد که نقاط ضعف آن همچن وزن زیاد ، مشکلات اجرایی و … را برطرف نموده است ، نوارهای باربر طراحی شده در دال های مجوف Easy Slab 2 در حقیقت تیرهای I شکل متعامدی هستند که به جهت سختی بالای خود و سبکی دال قادر به باربری در دهانه های بلند و کنترل مناسب خیر در این دهانه ها می باشد.

 

قالب

 

مقایسه یوبوت و کوبیاکس

فنآوری سقف (ماندگار) Easy slab2
فنآوری سقف (ماندگار) Easy slab2بر مبنای سیستم دال مجوف بتنی با بلوکهای مکعبی ماندگار پیشنهاد شده است. در این سقف با اعمال تغییراتی در شکل و ابعاد بلوکها و همچنین نحوه اجرای سقف، کیفیت، سرعت و سهولت اجرا به طور چشمگیری افزایش یافته است. این آیتم ها در کارهایی همچون طراحی رستوران که کار حساس تر است، با دقت بیش تری زیر ذره بین قرار می گیرد.
هرچند که میتوان با تولید بلوکهای مختلف در ابعاد و ارتفاعهای گوناگون ضخامت سقف را تغییر داد، ولی با تحقیقات وتجربیات بدست آمده به این نتیجه میتوان رسید که افزایش بیش از حد ضخامت سقف برای ایجاد دهانه های بلندترلزوما راهکار مناسبی نبوده ومیتوان با تعبیه تیرهای پشتبند در این دهانهها وزن سقف و خیز آن را به راحتی کنترل نمود.
استفاده از بلوکهای کم ارتفاع
از طرفی استفاده از بلوکهای کم ارتفاع در سقفهای با ضخامت کم از نظر اقتصادی و کاهش مقدار بتن مصرفی غیرمنطقی میباشد. از این رو بلوکهای یوبوت به گونهای طراحی شده اند که ضخامت دال ۳۸ تا ۳۳ سانتیمتر به دست آید.در دالهای تخت چنانچه سیستم باربر جانبی کافی برای نیروهای زلزله وجود داشته باشد، با این ضخامت دهانه تا ۱۸متر را میتوان اجرا نمود. همچنین در صورت استفاده از تیرهای لبه چشمه دال و کنترل خیز، این دهانه را می توان تا ۱۲ متر افزایش داد.

 

مقایسه یوبوت و کوبیاکس

مزایای فنآوری سقف (ماندگار) Easy slab2:
دهانه بزرگتر:
با استفاده از سقف یوبوت امکان ایجاد دهانههای بزرگتر در سازه وجود دارد. محدودیتهایی که سایر روشهای دیگر در پوشاندندهانه های بزرگ با آن مواجه هستند در این سیستم منتفی است. این مزیت قابلیتهای گسترده تری را در اختیار طرح معمارقرارمیدهدوهمچنین امکان استفاده مناسبتری از فضا را ایجاد میکند.
ضخامت دال کمتر:
با توجه به تبدیل مقاطع داخلی به I ، امکان پوشاندن دهانه با ضخامت کمتر نسبت به دالهای بتنآرمه معمولی ویا سایر سیستمهای رایج فراهم میگردد.
حذف تیرها:
از آنجاییکه در این سیستم امکان حذف تیرها و آویزها وجود دارد، میتوان سطح زیرین تخت را در اختیار طرح معماری قرار داد. در نتیجه عبور کانالهای تأسیساتی با سهولت امکانپذیر میباشد. بهعلاوه تیغهبندی و پارتیشن بندی نیز بدون محدودیت قابل اجرا است.

 

مقایسه یوبوت و کوبیاکس

ارتفاع کمتر کف تا کف:
با توجه به کاهش ضخامت دال و حذف آویز تیرها میتوان ارتفاع کف تا کف طبقات را کاهش داد. این امر باعث کاهش ارتفاع ساختمان و کاهش مصالح مصرفی در ستون، دیوار، تیغه بندی و … میگردد.
کاهش ارتفاع کل ساختمان:
از آنجایی که ضخامت دالها در این سیستم کاهش مییابد و امکان حذف تیرها نیز وجود دارد، میتوان ارتفاع سازه را کاهش داد. بدین معنی که در ارتفاع ثابت میتوان از تعداد طبقات بیشتری استفاده کرد. این امر به خصوص درساختمانهای بلندمرتبه که با توجه به قوانین موجود محدودیت ارتفاع دارند، حایز اهمیت است.
امکان ستونگذاری نامنظم:
بر خلاف سازههای بتنی معمولی که ستونگذاری معمولاً از آکسبندی منظم پیروی میکند، در این سیستم امکان ستونگذاری بهصورت نامنظم وجود دارد که در طرحهای معماری حایز اهمیت است.
امکان ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف:
با توجه به عدم وجود تیر، امکان ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم روی سقف وجود دارد. در این سیستم نیاز به تعبیه تیر اطراف بازشوها نمی باشد.

 

مقایسه یوبوت و کوبیاکس

کاهش وزن ساختمان:
با توجه به کاهش ضخامت دال و حذف تیرها وزن کلی ساختمان نیز کاهش مییابد. این امر باعث کم شدن ابعادو اندازه سایر اجزای سازه ایی خواهد شد.
بهبود عملکرد لرزه ای:
سیستم دال بتنی نسبت به سایر سیستمهای پوشش سقف دیافراگم یکپارچهتری تشکیل میدهد که باعث بهبودعملکرد لرزهایی ساختمان میگردد.
افزایش سرعت اجرا:
با توجه به حذف تیرهای میانی و آرماتوربندی دالها زمان اجرای یک سقف یوبوت بسیار کمتر از یک دال بتنی معمولی خواهد بود. بهعلاوه عدم وجود تیرها سرعت اجرای قالببندی را نیز افزایش میدهد.
کاهش هزینه ها:
کاهش ضخامت دال، کاهش تعداد ستونها، حذف تیرهاو … باعث صرفه جویی قابل توجهی در بتن و فولاد مصرفی خواهد شد. به علاوه کاهش عملیات قالببندی و آرماتوربندی نیز باعث کاهش هزینههای اجرایی میگردد. سرعت اجرای بیشتر نیز کاهش هزینه تجهیزات و نیروی انسانی را در پی خواهد داشت.

 

مقایسه یوبوت و کوبیاکس

 

مقایسه یوبوت و کوبیاکس

 

مقایسه یوبوت و کوبیاکس

دلیل انتخاب محصولات ما نسبت به سایر همکاران
با ایجاد ستونک میانی در وسط بلوک ، به شدت استحکام بلوک در برابر فشارهای وارده از قبیل : ضربه پمپ بتن ، وزن کارگر ، تنش حرارتی تابش خورشید ، افزایش یافته است . ابعاد بهینه و دوپوش بودن بلوک ها که باعث کاهش مصرف بتن و به طبع ، سبک تر شدن سقف می گردد و مواردی چون :
تعبیه اسپیسر جهت میلگردگذاری دقیق و عدم جا به جایی بلوک ها
تولید بلوک در سایزهای مختلف جهت دهانه های بلندتر
تامین پوشش مناسب دور میلگرد طبق آیین نامه
حذف مشکل کرمو شدن زیر سقف
حذف مشکل ترک های زیر سقف
حذف فوق روان کننده ها، می گردد.