مشاوره و نظارت  و اجرا

 

گروه سازه ومعماری خانه ایرانی دارای  مهندسین باتجربه،نیروهای فنی، تجهیزات وامکانات موردنیازاجرای انواع پروژه های ساختمانی است. این گروه قادر به انجام پروژه های ساختمانی درکوتاه ترین زمان باکیفیت بالاوقیمت مناسب و مشاوره و نظارت و اجرا پروژه های بسیاری می باشد.

تجهیزات

یکی از ارکان مهم درپیشرفت اجرایی دارابودن تجهیزات ساختمانی شامل انواع جک،قالب ومتعلقات ،تاورکرین،ماشین آلات ساخت بتن و…..می باشد.بخش اجرایی این گروه باتجربه اجرایی انواع ساختمانهای بلند مرتبه دارای تجهیزات قابل توجه ای می باشد.

آزمایشگاه پیشرفته مصالح ،بتن و فولاد:

یکی از مهترین بخش هایی اجرایی سازه ها کیفیت مصالح مصرفی درپروژهای ساختمانی می باشد.به طور مثال بسیاری ازمهندسین وکارفرمایان تنها به چند نمونه آزمایشگاههای بتن از هر چند تراک میکسر بسنده می کنند.که ممکن است نتایج حاصل ازاین آزمایشات یا دقیق نیوده ویا به هرعلتی قابل تغییر باشد.اما گروه اجرایی خانه ایرانی جهت حل مشکل کیفیت مصالح درپروژهای اجرایی  درابتدای ورود هرمصالح آن را دقیقا درآزمایشگاه خود مورد بررسی دقیق قرارمی دهد. به طورمثال جهت بتن علاوه برآزمایشات  معمول ناظرین مستقیما از هر تراک میکسر نمونه برداری واقدام به آزمایشات مربوطه می نمایید.