مهندسی ارزش

مهندسی ارزش می­‌تواند به عنوان یک اقدام در جهت تحلیل ویژگی­‌های طراحی ساختمان، سیستم­‌ها، تجهیزات و انتخاب مواد به منظور دستیابی به توابع ضروری در کمترین هزینه چرخه زندگی سازگار با عملکرد مورد نیاز، کیفیت، قابلیت اطمینان، ایمنی تعریف شود.

مهندسی ارزش مجموعه‌­ای آگاه و صریح از روش­‌های منظم طراحی شده با هدف پیدا کردن مقدار بهینه برای هر دو سرمایه ­گذاری اولیه و بلند­مدت است. برای اولین بار در صنعت ساخت در طول جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته، سپس برای سال­‌های متمادی به طور گسترده­‌ای در صنعت ساخت و ­ساز استفاده شده است.

مهندسی ارزش یک روش طراحی، بررسی و یا یک تمرین کاهش هزینه نیست. مهندسی ارزش یک تلاش خلاق، سازمان یافته، که تحلیل مورد نیاز از یک پروژه به منظور دستیابی به توابع ضروری در کمترین هزینه کل (سرمایه، نیروی انسانی، انرژی، تعمیر و نگهداری) در طول عمر پروژه است. از طریق یک تحقیق جمعی، با استفاده از تجربه، تیم چند­رشته‌ای، ارزش و اقتصاد از طریق مطالعه مفاهیم متناوب طراحی، مواد، و روش بدون به خطر انداختن اهداف عملکردی و ارزش مشتری بهبود یافته است.